Selecció

foto_serveis_seleccio

Integra és una organització moderna que disposa d’un avançat mètode de selecció en el qual l’organització forma part activa del procés i no és només un mer decisor passiu.

Tenim en compte les expectatives mútues, tant del candidat com de l’organització, perquè l’ajust de les persones seleccionades a les funcions siguin el més properes possibles i així es maximitzi la satisfacció per ambdues parts, cosa que redunda en un millor equilibri persona-organització-funcions-lloc i evita possibles costos addicionals en seleccions alternatives.

Disposem dels millors procediments perquè l’empresa que ens encarrega una selecció pugui seguir el procés en viu, i intervenir en aquest si ho considera necessari, per aprofundir en els aspectes del candidat que consideri oportuns per al seu èxit en l’organització. En suma, la selecció que promou Integra és aquella que permet, a l’empresa que ens contracti, disposar de la tranquil·litat que el candidat que s’incorpori a la companyia disposa dels recursos personals i professionals suficients per a l’èxit en el seu treball, i per al candidat seleccionat, la tranquil·litat de saber que disposa de les aptituds i actituds necessàries per al lloc que sol·licita el nostre client.