L’equip

foto_equipo

Som professionals de la psicologia organitzacional i disposem de les més avançades eines de diagnòstic i intervenció organitzacional, cosa que ens permet personalitzar les intervencions organitzacionals per fer-les més senzilles i amb resultats mesurables.


foto_jaumeJaume Amer
Sóc psicòleg col·legiat al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya amb el número 21.826, cofundador d’Integra i especialitzat en l’àmbit d’organitzacions. He treballat en diversos llocs directius en l’àrea comercial i en empreses de serveis, he creat nous negocis i professionalment estic convençut que puc ajudar les organitzacions que ho necessiten a millorar la gestió de recursos humans (RRHH) en tot el procés integral d’un “counselling” empresarial en aquest àmbit. Des de la selecció, amb una nova proposta que permet que l’organització interactuï en el procés de selecció en temps real, sense augment de costos i amb un estalvi de temps important, per així poder millorar l’ajust de la persona a seleccionar o avaluar respecte a les funcions que es desitja que desenvolupi a l’organització. Entenc la millora de la gestió dels RRHH tenint en compte les complexes facetes que intervenen en les organitzacions, tot això emmarcat dins d’un procés seriós, metòdic, personalitzat i en continu contacte entre l’avaluat o candidat i l’organització per tal de crear unes expectatives realistes per a ambdues parts.

“Professionalment estic convençut que puc ajudar les organitzacions que ho necessiten a millorar la gestió de recursos humans.”


foto_gloriaGloria Díaz
Sóc psicòloga col·legiada al Col·legi Oficial de Psicologia de Santa Cruz de Tenerife amb el número 2.509, cofundadora d’Integra i especialitzada en treball i organitzacions. He treballat en l’àrea de recursos humans com a directiva i com a adjunta a direcció, i durant 17 anys en l’àrea de consultoria d’empreses dedicant-me tant a l’àrea de recursos humans, com a l’àrea de gestió. Aquesta experiència m’aporta una visió global de l’organització en la qual aquesta deixa de ser la suma d’individus per ser un sistema amb entitat pròpia, amb una cultura, amb uns objectius i valors, amb una determinada comunicació, amb una forma particular de motivar i d’aconseguir que cada un dels participants de l’organització cregui que és una part important de la mateixa, perquè tots i cadascun dels membres fan que l’organització aconsegueixi acomplir la seva finalitat tant en la seva faceta social com econòmica. Tot això es plasma en una proposta integradora efectiva i mesurable per maximitzar l’ajust persona-lloc-funció-organització.

“He treballat en l’àrea de recursos humans com a directiva i com a adjunta a direcció, i durant 17 anys en l’àrea de consultoria d’empreses.”


foto_gloriaMireia Luna
Sóc Diplomada en Turisme per la Universitat de Girona i Màster en Finances Corporatives per la Universitat de Barcelona, cofundadora d’Integra i especialitzada en l’àrea econòmica-financera i en organització empresarial. He treballat a l’Àrea Financera i d’Organització Interna durant més de 15 anys, tant en pimes com en multinacionals. He desenvolupat millores, tot optimitzant processos interns i coordinant amb la resta d’àrees de l’organització en empreses de diverses dimensions. Destaco de les persones la seva actitud i predisposició davant dels canvis i la capacitat d’adaptació a l’actual entorn canviant i dinàmic. Amb això crec que el treball en equip és la capacitat de treballar junts cap a una visió comuna i la capacitat de dirigir els èxits individuals cap als objectius de l’organització. Els èxits d’una organització s’incrementen quan es reuneixen els resultats individuals de cada equip de treball.

“He treballat a l’Àrea Financera i d’Organització Interna durant més de 15 anys, tant en pimes com en multinacionals, i crec que els èxits d’una organització són els resultats de l’esforç combinat de cada individu dirigit a un objectiu comú.”