La nostra missió

foto_missio

Oferim a les organitzacions una rigorosa selecció de professionals i un counseling empresarial per mantenir un ambient organitzacional sa i positiu.

Integra és una organització formada per un grup de professionals de la psicologia organitzacional que creiem possible mantenir un alt nivell d’eficiència en les organitzacions, tot compatibilitzant una rigorosa selecció de professionals amb un counseling empresarial per mantenir un ambient organitzacional sa i positiu, que permeti integrar i mantenir totes les persones de l’organització alineades en una mateixa direcció, per aconseguir els objectius desitjats pel que a rendibilitat organitzacional es refereix, però integrant i respectant els objectius laborals i personals dels professionals que s’hi desenvolupen.

Per a això, Integra reformula de forma nova el procés de selecció de mànagers i directius, centrant-lo en el concepte de “Centres d’Avaluació” o ” Assessment Centers”, que permeten a les organitzacions valorar els futurs directius desenvolupant les seves funcions reals, per la qual cosa es maximitza l’adaptació “persona-funcions-lloc-desenvolupament futur”.

Integra reformula de forma nova el procés de selecció de mànagers i directius, centrant-lo en el concepte de “Centres d’Avaluació” o “Assessment Centers”, que permeten a les organitzacions valorar els futurs directius desenvolupant les seves funcions reals.

foto_missio2A Integra creiem que les organitzacions han de poder valorar i opinar sobre el desenvolupament de la selecció de mànagers i directius, podent aportar valor a aquesta durant tot el procés, i per això hem creat un sistema nou , únic i personalitzat que permet a l’empresa seguir el procés de selecció sense haver d’invertir més temps del necessari, però compartint on-line els aspectes més importants del procés.

A més, a Integra pensem que les organitzacions, en algun moment del seu desenvolupament, poden necessitar d’una anàlisi diagnòstica o d’una intervenció organitzacional més profunda. Per això, l’equip de psicòlegs organitzacionals que forma la nostra empresa, disposa de les més avançades eines de diagnòstic i d’intervenció organitzacional, i pot personalitzar les intervencions organitzacionals fins al punt que la presa de decisions per part de l’organització sigui molt més senzilla i que els resultats de la mateixa siguin clars i mesurables.

Les organitzacions, en algun moment del seu desenvolupament, poden necessitar d’una anàlisi diagnòstica o d’una intervenció organitzacional més profunda. Per això, l’equip de psicòlegs organitzacionals que compon la nostra empresa, disposa de les més avançades eines de diagnòstic i d’intervenció organitzacional.

Integra valora la formació com allò essencial per al desenvolupament organitzacional. En una societat dinàmica, amb un mercat canviant, els equips organitzacionals no poden dependre exclusivament de la formació que els va facilitar l’èxit en etapes anteriors, sinó que han d’evolucionar. Integra desenvolupa fórmules de formació perquè els equips directius, de vendes i mànagers puguin desenvolupar tot el seu potencial.